Srbija

KAC-M1804

KAC-M1804

Compact 4-Channel Digital Amplifier

  • Pojačalo klase D
  • Digitalno/tranzistorsko pojačalo celog opsega
  • CEA-2006 kompatibilan
  • Ulaz dodatnog pojačala

Glavne karakteristike

Četvorokanalno digitalno pojačalo klase D
Maksimalna izlazna snaga 400 W
4 x 45W na 4 Ω (CEA-2006 standard)
RCA / Ulazni nivo zvučnika
Promena stanja on/off (pri pojavi signala)
Pojačalo tehnologije "Power MOS-FET"
Hladnjak od presovanog aluminijuma
Zaštita za PCB ploču
Kompaktna veličina (140 x 34 x 90mm)