Srbija

X501-1

X501-1

X-Series, Class D Mono Power amplifier

  • Pojačalo klase D
  • Digitalno/tranzistorsko pojačalo celog opsega
  • CEA-2006 kompatibilan
  • Nisko propusni/low-pass filter

Glavne karakteristike

Jednokanalno digitalno pojačalo
Pojačalo D klase
Kompaktno kućište
Ugrađeni niskopojasni/low pass filter
"Speaker level" ulaz
Uključivanje po prijemu signala
Hladnjak od ekstrudiranog/presovanog aluminijuma
2 Ω opterećenje
Konektori/terminali sa zavrtnjima