Srbija

X801-5

X801-5

X-Series, Class D Five-Channel Power Amplifier

  • Pojačalo klase D
  • Digitalno/tranzistorsko pojačalo celog opsega
  • CEA-2006 kompatibilan
  • Nisko propusni/low-pass filter
  • Visoko propusni/high pass filter

Glavne karakteristike

Digitalno pojačalo sa 4 kanala + Subwoofer kanal
Pojačalo D klase
Kompaktno kućište
Ugrađeni high i low pass filter
"Speaker level" ulaz
Uključivanje po prijemu signala
Hladnjak od ekstrudiranog/presovanog aluminijuma
2 Ω opterećenje
Konektori/terminali sa zavrtnjima