Srbija

KNA-RCDV331

KNA-RCDV331

IR remote controller for multimedia monitor


Glavne karakteristike

Audio/DVD/TV/Navigation mod selektor
Selektor izvora (source)
Opcije za pretragu: up/down/enter/exit/return
Tastatura sa 10 alfanumeričkih brojeva
Oslabljivač (on/off)
AM/FM/Track/Disc/folder +/-/up/down
Kontrola telefona
Kontrola jačine zvuka (prva i druga zona)
Baterije uključene: 2 x AAA
Dimenzije (š x v x d): 52 x 130 x 23 mm